Hamring eller knådning av kallformade rör ett bra alternativ

till dragbrotschning av t. ex. invändiga splines.

Fördelen med denna metod är att man kan tillverka

splines (eller andra invändiga former) i betydligt längre rör, till lägre pris. En annan fördel är att man uppnår högre

ythårdhet på splinesen och sparar därmed in en kostsam efterhärdning.

Loading...