Syftet med varmformning är både att, med låga krafter, ge det varma metallstycket en viss form samt att förbättra materialegenskaperna. Komponenter som utsätts för särskilt höga belastningar är företrädesvis varmformade med hjälp av smide. Varmformning gör det möjligt att forma även höghållfasta material effektivt. Reglerad avkylning och efterföljande värmebehandling säkerställer stålets egenskaper. 

Tack vare hög precision i smidesprocessen kan i vissa fall efterföljande avgradning elimineras. 

Exempel på produkter som varmformas är ämnen till vevaxlar, kugghjul och borrkronor.

Loading...