Genom att forma stålet kallt kan man komma ett steg närmare slutprodukten utan att skära bort material, vilket innebär bättre anpassning till kundens fortsatta produktion. Metoden sparar maskintid och kan också innebära kortare ledtid eller färre operationer på produktionslinan.
Produkterna kräver alltså mindre bearbetning hos kunden samtidigt som man dessutom uppnår högre hållfasthetsegenskaper, bättre toleranser och ytfinhet.


Exempel på produkter som kan kallformas är tryckkärl , drivaxlar och liknande högt belastade komponenter i små och stora serier.

Loading...